Oceňování

Zpracujeme pro Vás ocenění podniku při koupi či prodeji, slučování nebo rozdělování, převodu z fyzické osoby na právnickou osobu (s.r.o., a.s.). Provádíme také oceňování souboru movitých věcí a nehmotného majetku pro účely jejich prodeje, např. při prodeji mezi osobami spojenými.

 

Razítko soudních znalcůProváděné oceňování vychází z předem stanovené koncepce systému oceňování.

  • Oceňování majetku
  • Oceňování nemovitostí zpracované soudními znalci
  • Oceňování vozidel soudními znalci